บทความ


ลิฟต์ปลอดภัย

ลิฟต์ เริ่มจากเทคโนโลยีการชักรอกแบบง่ายจนกลายมาเป็นต้นกำเนิดของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบันไดเลื่อน บันไดเลื่อนสำหรับคนพิการ หรือบันไดลิฟต์ (Stairlift) และใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้นมากไม่เพียงการขนส่งคนเท่านั้น และเทคโนโลยีหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้ลิฟต์ยังคงมีอยู่ และใช้งานมาถึงปัจจุบัน นั่นคือ เทคโนโลยีความปลอดภัยของลิฟต์

 

สิ่งหนึ่งที่การันตีเทคโนโลยีความปลอดภัย ของลิฟต์คือ อัตราการใช้งานในแต่ละวันบนโลกนั้น มีมากมายกว่าล้านหรือร้อยล้านครั้ง แต่อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากลิฟต์นั้นน้อยมากเมื่อเทียบกับยานพาหนะอื่น ๆ ปี 1998 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีรายงานว่า มีการใช้งานลิฟต์เป็นจำนวนกว่าแสนล้านครั้งต่อปี ในลิฟต์ประมาณ 600,000 ตัว แต่สถิติที่มี การบันทึกถึงอุบัติเหตุนั้นมีเพียง 10,000 คนเท่านั้นที่ ต้องประสบอุบัติเหตุจากลิฟต์ตกหรืออุบัติเหตุจากลิฟต์ โดยสถิตินี้ทำให้ มูลนิธิความปลอดภัยจากการใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อน ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Elevator Escalator Safety Foundation กล่าวว่า การใช้ลิฟต์นั้น ถือเป็นขนส่งที่ปลอดภัยที่สุดอย่างหนึ่ง

 

ประเภทกลไกของลิฟต์

เท่าที่เราเคยเห็นลิฟต์นั้น คงเคยเห็นกันไม่กี่ประเภท โดยหนึ่งในนั้นคือ ลิฟต์ขนส่งแบบปกติ และลิฟต์แบบขนส่งของหรือขนส่งเตียงคนไข้ ซึ่งแท้จริงแล้วแบ่งลิฟต์ออกได้หลายชนิด แต่หากแบ่งตามกลไกการทำงานของลิฟต์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ

 

1. Traction elevators เป็นแบบลิฟต์ลากหรือดึง ซึ่งอาศัยไฟฟ้าที่ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าในเครื่องยนต์ และมีรอกอยู่เหนือศีรษะ ที่จะทำให้ลิฟต์เคลื่อนไปด้วยความเร็ว 2.5 เมตร/วินาที และบางแบบนั้นสามารถทำความเร็วได้ถึง 5 เมตร/วินาที

ซึ่งปกติแล้วจะเป็นลิฟต์ที่ใช้ในอาคารตั้งแต่ระดับความสูงกลาง ๆ ไปถึงสูงมาก มีความโดดเด่นที่ระบบความปลอดภัย มีเคเบิลในการดึงหลาย ๆ เส้น เบรกอัตโนมัติ แบ่งย่อยได้เป็น แบบมีเกียร์ (Geared Traction Elevator) และแบบไม่มีเกียร์ (Gearless Traction Elevator) โดยแบบมีเกียร์จะใช้มอเตอร์ความเร็วสูงในการขับเคลื่อนลูกรอก ในขณะที่แบบไม่มีเกียร์จะใช้มอเตอร์ความเร็วต่ำ

 

2. Hydraulic elevators ลิฟต์ระบบไฮดรอลิก ซึ่งนิยมใช้ในอาคารความสูงไม่มากนักและใช้ความเร็วต่ำ โดยห้องลิฟต์จะอยู่บนท่อไฮดรอลิกที่ทำงานโดยถูกดัน ให้สูงขึ้นเมื่ออัดน้ำมันเข้าสู่กระบอกไอดรอลิก และลดต่ำลงเมื่อดูดน้ำมันออก จะมีความเร็วประมาณ 200 ฟุต/วินาที ถึง 1 เมตร/วินาที

 

ลิฟต์ในชีวิตประจำวัน

ส่วนลิฟต์ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน เราแบ่งตามที่พบเห็นและมีการใช้ได้เป็น 5 ประเภท คือ

 

1. ลิฟต์โดยสาร (Passenger Elevator) พบเห็นได้ทั่วไปทั้งในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย ถือเป็นลิฟต์ที่พัฒนาให้สวยงาม ปลอดภัย และมีความเร็วสูง เพื่อสนองตอบต่อการใช้ มีหลายประเภทโดยแบ่งตามความเร็ว ได้แก่ - ลิฟต์ความเร็วต่ำ (Low Speed) มีความเร็วไม่เกิน 60 เมตร/นาที มักใช้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 10 ชั้น

- ลิฟต์ความเร็วปานกลาง (Medium Speed) มีความเร็วระหว่าง 90-105 เมตร/นาที มักใช้ในอาคารที่มีความสูงระหว่าง 10-25 ชั้น

- ลิฟต์ความเร็วสูง (High Speed) มีความเร็วตั้งแต่ 120 เมตร/นาทีขึ้นไป มักใช้ในอาคารที่มีความสูงมากกว่า 25 ชั้น

 

2. ลิฟต์บรรทุกของ (Freight Elevator) เป็นลิฟต์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมเพื่อขนส่งของที่มีน้ำหนักมาก และเหมาะต่อการขนส่งสินค้า เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือโกดังสินค้าจะมีลักษณะพิเศษ คือมีขนาดประตูเปิดกว้างกว่าลิฟต์โดยสาร ความเร็วที่ใช้อยู่ระหว่าง 30-60 เมตร/นาที

 

3. ลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ (Bed Elevator) ลิฟต์ที่ใช้ในโรงพยาบาลมีลักษณะพิเศษคือ มีด้านลึก ยาวกว่าด้านกว้างของประตูลิฟต์เป็นแบบ 2 บานเปิดไปในทิศทางเดียวกัน มีการติดตั้งปุ่มกดที่มีอักษรเบลล์ แผงปุ่มกดจะติดตั้งไว้ต่ำ มีเสียงพูดประกาศบอกชั้น เป็นต้น

 

4. ลิฟต์บรรทุกรถยนต์ (Automobile Elevator) เป็นลิฟต์ขนาดใหญ่ที่รถยนต์สามารถขับเข้าไปจอดได้ บานประตูลิฟต์เป็นลักษณะบานเลื่อนขึ้น-ลง ซึ่งมักถูกติดตั้งในจุดจอดรถหรือจุดที่ต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์ขึ้น-ลง

 

5. ลิฟต์ส่งของ (Dumb Elevator) เป็นลิฟต์ขนาดเล็กที่ไม่สามารถขนส่งคนได้ แต่ใช้ส่งของในร้านอาหาร โรงพยาบาล ความเร็วใช้งานอยู่ระหว่าง 15- 45 เมตร/นาที

 

ลิฟต์ ยังคงมีการพัฒนาอยู่เสมอ ซึ่งไม่ต่างจากเทคโนโลยียานยนต์ที่ต้องพัฒนาเพื่อรองรับ การใช้งาน แต่ความสำคัญของลิฟต์นั้นอาจมากกว่ารถเสียด้วยซ้ำ เพราะหลายคนไม่ต้องใช้รถแต่ต้อง ใช้ลิฟต์ ดังนั้น โลกของเราก็อาจเป็นโลกที่ขาดลิฟต์ไม่ได้เลยก็ว่าได้
Powered by MakeWebEasy.com