ประเภทลิฟท์

เท่าที่เราเคยเห็นลิฟท์นั้น คงเคยเห็นกันไม่กี่ประเภท โดยหนึ่งในนั้นคือ ลิฟท์ขนส่งแบบปกติ และลิฟท์แบบขนส่งของหรือขนส่งเตียงคนไข้ ซึ่งแท้จริงแล้วแบ่งลิฟท์ออกได้หลายชนิด หากแบ่งตามกลไกการทำงานของลิฟท์ฯ

ลิฟท์โดยสาร
เป็นลิฟท์แบบมาตรตราฐาน สวยงาม ปลอดภัย และมีความเร็วสูงเพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับอาคารสำนักงานทั้วไป และที่พักอาศัย

ลิฟท์บ้าน
เป็นลิฟท์แบบมาตรตราฐาน สำหรับที่พักอาศัย เหมาะกับการใช้งานกับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ใช้รถเข็นรับน้ำหนักได้ถึง 630 กก. มีความเร็วที่ต่ำสามารถติดตั้งภายนอกอาคารได้

ลิฟท์โดยสารกึ่งส่งของ
เป็นลิฟท์ที่สารมารถโดยสารและบรรทุกของได้ คล้ายกับลิฟท์เตียงในโรงพยาบาลทั้วไป แต่สามารถเลือกน้ำหนักบรรทุกได้ถึง 3ตัน ความเร็วอยู่ระหว่าง 30-60 เมตร/นาทีลัษณะพิเศษคือ มีขนาดประตูเปิดกว้างกว่าลิฟท์โดยสาร เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสหกรรม และโกดังสินค้า เพื่อขนส่งของที่มีน้ำหนักมาก

ลิฟท์อาหาร/ลิฟท์ส่งเอกสาร
เป็นลิฟท์ขนาดเล็ก และบรรทุกน้ำหนักที่ไม่มาก โดยส่วนใหญ่จะใช้ส่งเอกสาร หรืออาหารน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 500 กก. ความเร็วอยู่ระหว่าง 15-45 เมตร/นาทีเหมาะสำหรับร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงบาล โรงแรม

ลิฟท์เตียง
เป็นลิฟท์แบบมาตรตราฐาน มีหลายขนาด มีความเร็วที่ช้าเพื่อไม่ให้คนไข้เกิดกระทบกระเทือนเมื่อลิฟท์วิ่งลักษณะพิเศษคือ มีด้านลึก/ยาวกว่าด้านกว้างของประตูลิฟท์ มีการติดตั้งปุ่มกดอักษรเบลล์ แผงปุ่มกดจะติดตั้งไว้ต่ำ และมีเสียงพูดประกาศบอกชั้น เป็นต้น

ลิฟท์รถยนต์
เป็นลิฟต์ขนาดใหญ่ที่รถยนต์สามารถขับเข้าไปจอดได้ บานประตูลิฟต์เป็นลักษณะบานเลื่อนขึ้น-ลง ซึ่งมักถูกติดตั้งในจุดจอดรถหรือจุดที่ต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์ขึ้น-ลง

Powered by MakeWebEasy.com