ลิฟท์อาหาร/ลิฟท์ส่งเอกสาร


เป็นลิฟท์ขนาดเล็ก และบรรทุกน้ำหนักที่ไม่มาก โดยส่วนใหญ่จะใช้ส่งเอกสาร หรืออาหารน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 500 กก. ความเร็วอยู่ระหว่าง 15-45 เมตร/นาทีเหมาะสำหรับร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงบาล โรงแรม
Powered by MakeWebEasy.com