ลิฟท์เตียง


เป็นลิฟท์แบบมาตรตราฐาน มีหลายขนาด มีความเร็วที่ช้าเพื่อไม่ให้คนไข้เกิดกระทบกระเทือนเมื่อลิฟท์วิ่งลักษณะพิเศษคือ มีด้านลึก/ยาวกว่าด้านกว้างของประตูลิฟท์ มีการติดตั้งปุ่มกดอักษรเบลล์ แผงปุ่มกดจะติดตั้งไว้ต่ำ และมีเสียงพูดประกาศบอกชั้น เป็นต้น
Powered by MakeWebEasy.com